Posted in Công Nghệ

Lợi ích khi thuê chỗ đặt máy chủ tại Data Center

Cho thuê chỗ đặt máy chủ là gì? Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu định nghĩa chỗ đặt máy chủ. Chỗ đặt máy chủ…

Continue Reading...
Posted in Công Nghệ

Thuê server những lý do kinh doanh bán hàng online cần

NHỮNG LÝ DO KINH DOANH BÁN HÀNG ONLINE CẦN PHẢI CÓ SERVER Ngày nay, hoạt động kinh doanh online ngày càng trở nên phổ biến…

Continue Reading...
Posted in Công Nghệ

Đặt máy chủ tại nơi làm việc và những lưu ý quan trọng

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG NGƯỜI QUẢN TRỊ CẦN CHÚ Ý LÚC ĐẶT MÁY CHỦ TẠI NƠI LÀM VIỆC Sử dụng server để quản lý…

Continue Reading...
Posted in Công Nghệ

Chỗ Đặt Máy Chủ Là Gì – Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Giá Rẻ

Chỗ đặt máy chủ là gì? Nói một cách đơn giản, chỗ đặt máy chủ là dịch vụ cho phép khách hàng mang máy chủ của mình…

Continue Reading...