Home / admin

admin

Cài đặt .NET Framework 3.5 trên Windows Server 2016

Mặc dù .NET Framework 4.6 đã được cài đặt sẵn trên Windows Server 2016, một số ứng dụng vẫn yêu cầu phiên bản .NET Framework 3.5 mà bạn phải cài đặt trên máy chủ. Nếu máy chủ có quyền truy cập Internet, các tệp cần thiết sẽ được tự động …

Read More »

Giải pháp lỗi mạng phổ biến hiện nay

CÁC GIẢI PHÁP LỖI MẠNG VĂN PHÒNG HIỆN NAY Nếu kết nối mạng của bạn không được cấu hình đúng hoặc bị lỗi kỹ thuật, bạn sẽ thường thấy một số thông báo lỗi hiển thị trên màn hình. Những thông điệp này cung cấp manh mối hữu ích cho bản …

Read More »